Oprichting Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof

19 januari 2021

Eind december is de Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof opgericht.

LAAT DE KINDERBOERDERIJ EN KINDERTUIN DE BOTERBLOEM NIET VERDWIJNEN!

Een stukje groen met een paar geiten en konijnen in Tanthof. Dat blijft er over als er een megaschool op de plek van de kinderboerderij en kindertuin de Boterbloem komt. Bijna niets dus. Een unieke recreatie- en natuurplek dreigt te verdwijnen. Mooie natuur en kostbaar groen in een dichtbevolkt verstedelijkt gebied. Onveilige verkeerssituaties en parkeeroverlast.

Dat mag niet gebeuren!

Wij zijn een groep verontruste wijkbewoners, de Stichting Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof, de Stichting Kindertuinen Delft, Stichting Behoud het Park en Natuurlijk Delfland. Wij roepen de gemeente en schoolbesturen op om betere alternatieven te onderzoeken en de kinderboerderij en kindertuin de Boterbloem te behouden zoals ze zijn.

Meer info: www.behoudkinderboerderijkindertuintanthof.nl

Helpt u ons de kinderboerderij en de kindertuinen te behouden? Teken dan de online petitie op petitie.nl. Meer dan 4.000 personen hebben al hun handtekening gezet!

Deel dit: