geschiedenis

Inleiding

In de Randstad komt de natuur en het groene landschap steeds meer onder druk te staan. Al in 1924 richtte een openbare lagere school uit het centrum van Delft een brief aan het toenmalige College van B&W met een verzoek tot steun voor het inrichten van een school- en kindertuin. Deze tuin zou de school de mogelijkheid geven “den kinderen het kweeken van planten te leren. Op een kindertuin wordt den kinderen onderwijs gegeven, niet in kennis van planten, maar in de behandeling ervan en in het aanleggen en onderhouden van een tuintje.”

De initiatiefnemers meenden, dat “de kennis van het kweken van bloemen van veel waarde is voor het latere leven van het kind.” Toen al oordeelde het College van B&W dat alle Delftse lagere schoolkinderen in beginsel toegang dienen te hebben tot de School- en Kindertuinen. De kiem voor de natuurbeschermingsgedachte moest immers in brede lagen van de bevolking ontwikkeld kunnen worden. In 1926 tuinierden voor het eerst kinderen tussen de Kanaal- en de Jaffastraat. Begin 1927 formeerde zich een Commissie tot het Beheer der Kindertuinen met als voorzitter de gemeentelijke inspecteur van het onderwijs en één van de initiatiefnemers als tuinleider. Vanaf 1926 hadden we in Delft dus de School- en Kindertuinen. Toen de gemeente in het kader van bezuinigen dit aanbod voor de schooljeugd niet meer wilde voortzetten, ging toch deze belangrijke traditie niet verloren.

Stichting Kindertuinen

In 1985 werd de Stichting Kindertuinen opgericht. Met een bestuur van vijf leden en een vijftigtal vrijwilligers biedt deze stichting op 4 tuincomplexen basisschoolkinderen tussen 8 en 12 jaar de gelegenheid om te tuinieren op een eigen stukje grond. Meer dan 250 kinderen zijn jaarlijks enthousiast bezig met zaaien, poten, planten, schoffelen, wieden en oogsten. Alle werkzaamheden worden voorgedaan en uitgelegd, maar het doel is het zelf te doen. De zorg voor een eigen tuintje en het resultaat ervan is voor kinderen uit een stadse omgeving een grote beleving.