vrijwilliger worden

De vrijwilligers op onze moestuinlocaties vormen gezellige teams. Ook het bestuur van de Stichting bestaat uit vrijwilligers.

Het is leuk en gezellig werk: buiten, met natuur, met kinderen en met andere vrijwilligers. Er zijn ook gezamenlijk activiteiten, zoals een startborrel, excursies, en een slotavond. Dus als je je aangetrokken voelt tot onze doelstelling en geïnteresseerd bent in werk op een moestuin of in het bestuur: je bent altijd van harte welkom om kennis te maken.

We zijn in het bijzonder op zoek naar:

Coördinatoren

Je coördineert de werkzaamheden van vrijwilligers op de moestuin, deelt aangemelde kinderen in en ziet toe op het uitvoeren van het zaai- en oogstplan, tijdens het seizoen. Er is veel vrijheid om dit zelf in te vullen in afstemming met het team. Je hebt ervaring met moestuinieren en organiseren, je kan goed met kinderen  omgaan en bent bereid er de nodige tijd in te steken (twee dagen per week, je mag er natuurlijk ook meer tijd insteken). Het coordinatiewerk is nodig vanaf begin maart tot en met november (schoolvakanties uitgezonderd). Er is een vergoeding

BEGELEIDERS (van kinderen bij het moestuinieren)

Je begeleidt 5-8 kinderen bij het moestuinieren en/of onderhouden van hun moestuintje aan de hand van een van te voren opgesteld zaai- en oogstplan en kan daarbij goed met kinderen omgaan.
Er zijn meerdere ervaren vrijwilligers op de tuin, dus je staat er niet alleen voor. Ruime ervaring is niet noodzakelijk.
Het begeleiden van kinderen is nodig tussen maart en november (schoolvakanties uitgezonderd) en kost vier uur per week, in de middag. Natuurlijk kan je ook langer op de moestuin blijven voor tuinonderhoud of het begeleiden van een extra groep kinderen.

Algemeen onderhoud van de moestuin

Je houdt er van je handen uit de mouwen te steken, te tuinieren, onkruid weg te halen, struiken te snoeien, kindertuintjes uit te zetten en allerlei hand-en-spandiensten te verrichten op de moestuin en kan daarbij goed omgaan met andere vrijwilligers. Je begeleidt geen kinderen. Op het onderhoudsplan van de moestuin, kan je zien wat er te doen is op de moestuin. Je staat er niet alleen voor er zijn meerdere vrijwilligers, die ook alleen onderhoudswerk doen. Heb je minimaal vier uur per week tijd, dan ben je van harte welkom!

Algemeen bestuurslid

Als algemeen bestuurslid ben je, zoals de functie aangeeft, algemeen inzetbaar. Je denkt actief mee en doet mee aan overleggen over het organiseren van het moestuinieren voor kinderen in Delft. Waar nodig ondersteun je de voorzitter, secretaris en penningmeester. Naar eigen keuze en mogelijkheden kan je specifieke activiteiten aanpakken of er aan deelnemen, zoals promotie van de Kindertuinen Delft, sponsoring, technisch onderhoud e.d.
Het bestuur vergadert 1-2 keer per maand op woensdag van 20:15 tot 21:45 uur.

Voor informatie neem contact op via vrijwilligers@kindertuinendelft.nl