Welkom bij de Kindertuinen Delft!

Wat zijn de kindertuinen?

Op een kindertuin maken kinderen kennis met de natuur en met ons voedsel. Ze leren stapsgewijs en heel praktisch dat een tuin niet zo maar een bak aarde is met wat mooie planten erin, maar een levend geheel. Dat alle beestjes en plantjes met elkaar samenwerken om ons voedsel te laten groeien. Dat is belangrijk want kinderen krijgen zo meer waardering voor de natuur en moestuinieren draagt bij aan een positieve houding van kinderen tegenover gezond voedsel.

Zonder regenwormen geen losse grond waar de plantenwortels zo van houden en zonder bijen geen pompoen! Naast natuureducatie organiseren we nog veel meer leuke activiteiten, zoals bijvoorbeeld, kruidenboter maken, pizza bakken en een lampionnen tocht als afsluiting van het seizoen. Genoeg voor onvergetelijke middagen op de tuin van april tot november.

Bij de Delftse Kindertuinen kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd  anderhalf uur per week onder begeleiding een eigen tuintje beheren, daar bloemen en groenten verbouwen. Hiermee willen wij kinderen stimuleren:

  • inzicht te krijgen in de rijkdom van de natuur en waarde ervan;
  • aandacht en respect te hebben voor al wat groeit en bloeit;
  • hun eigen inzet (verzorgen) te verbinden met het effect ervan (oogst);
  • met hun vragen zelf op onderzoek te gaan;
  • ervaring op te doen in praktisch tuinwerk en  samenwerken met andere kinderen

Er zijn  4 tuincomplexen in Delft: de Boterbloem, de Zonnebloem, de Goudsbloem en de Sleutelbloem.  Jaarlijks tuinieren er 200 á 300 kinderen van 7 - 13 jaar op de tuinen. Dit tegen een geringe vergoeding en onder begeleiding van onze medewerkers.

De kindertuinen bieden niet alleen plek voor kinderen, maar ook voor vrijwilligers (momenteel ca. 50), die in teamverband onder leiding van de coördinator kinderen begeleiden en/of onderhoudswerk of ander werk op de tuin doen. Veel vrijwilligers kunnen daarnaast voor zichzelf ook een eigen stuk grond bewerken, zolang de tuin niet helemaal gebruikt hoeft te worden voor de kinderen. Op de tuinen wordt biologisch gewerkt en we proberen zo natuurvriendelijk mogelijk te zijn, waardoor de tuinen ook bijdragen aan een rijkere flora en fauna in Delft. De Stichting heeft een bestuur, dat ook uit vrijwilligers bestaat.

Klik hier voor aanmelden.

Familietuinieren

Samen door de weeks  tuinieren met je kinderen. Je eigen eten verbouwen. Het is een leuke manier voor de gehele familie om samen een hobby te hebben.  Het maakt eigenlijk niet uit wat je plant.  Kinderen zullen altijd enthousiast zijn wanneer het eerste zaadje ontkiemt.

Er kan voor €125,- een stukje grond van 20 gehuurd worden, waarop ouders of grootouders samen met hun (klein) kinderen kunnen tuinieren door de week.  Zaden en plantjes moeten zelf meegebracht worden. Het gereedschap op de tuin mag gebruikt worden. Tips en trucs kunnen gevraagd worden aan de contactpersoon op de tuin. Het uitgangspunt is dat er zelf getuinierd wordt, zonder begeleiding. 

Familietuinieren kan door de weeks op "de Sleutelbloem"  en op "de Boterbloem" en eventueel in overleg  in het weekend op "de Sleutelbloem".

Meer info staat in het tuinreglement

Klik hier voor aanmelden.