Welkom bij de Delftse Kindertuinen!

Boterbloem

Deze kindertuin ligt aan Abtswoude in Tanthof, achter de Kinderboerderij en de waterspeeltuin. Veel kinderen hebben daarvandaan al eens gekeken naar de "grote" tuinierende kinderen. Regelmatig komen daar ook gasten overvliegen, zoals kippen, die dan trots met hun kuikens door onze tuin flaneren. En vorig jaar hadden we jonge zwanen bij ons "haventje".

Adres

Abtswoude 9 (geen postadres)

Tuintijden 

Maandag en dinsdag: 15:45-17:15 uur

Woensdag: 14:00-15:30 uur

Contact

Mocht je niet kunnen komen dan is het fijn als je even afbelt. De kindertuin is telefonisch bereikbaar op de dagen dat je tuiniert vanaf een uur voor aanvang onder nummer 0623410536.  Voor  specifieke vragen, kan contact opgenomen worden met  Rinus Grabijn (0152146714)

Locatie

Nieuws van de Boterbloem

24 december 2018: Wilgentenen voor een schutting

Onze grote vriend Piet Cloosterman vroeg of we wilgentakken konden leveren om in  "Rijswijk …

Lees meer

24 december 2018: Nieuwe winterwortel wat een verschil!

Jaren horen wij op de Boterbloem klagen over de opbrengst van de winterwortel. Ze zijn altijd wat …

Lees meer

20 november 2018: Exact op herhaling.

Na een eerste werkdag in september waren enkele medewerkers van Exact zo enthousiast dat zij …

Lees meer