Welkom bij de Delftse Kindertuinen!

Wat zijn de kindertuinen?

Bij de Delftse Kindertuinen kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd van april tot oktober 1 , 5 uur per week onder begeleiding een eigen tuintje beheren, daar bloemen en groenten verbouwen en zo meer leren over de natuur om ons heen. Hiermee willen wij kinderen stimuleren:

  • inzicht te krijgen in de rijkdom van de natuur en waarde ervan;
  • aandacht en respect te hebben voor al wat groeit en bloeit;
  • hun eigen inzet (verzorgen) te verbinden met het effect ervan (oogst);
  • met hun vragen zelf op onderzoek te gaan;
  • ervaring op te doen in praktisch tuinwerk en in samenwerken met andere

Er zijn  4 tuincomplexen in Delft: de Boterbloem, de Zonnebloem, de Goudsbloem en de Sleutelbloem.  Jaarlijks tuinieren er 200 á 300 kinderen van 7 - 12 jaar op de tuinen. Dit tegen een geringe vergoeding en onder begeleiding van onze medewerkers. De kinderen krijgen zo meer begrip en respect voor de natuur, ontdekken hoe voedsel van de grond op hun bord komt, zijn gezond buiten bezig, praktisch met hun handen. Daarbij is het leuk en gezellig op de tuinen.  De kindertuinen bieden niet alleen plek voor kinderen, maar ook voor vrijwilligers (momenteel ca. 50), die in teamverband onder leiding van de coördinator kinderen begeleiden en/of onderhoudswerk of ander werk op de tuin doen. Veel vrijwilligers kunnen daarnaast voor zichzelf ook een eigen stuk grond bewerken, zolang de tuin niet helemaal gebruikt hoeft te worden voor de kinderen. Op de tuinen wordt biologisch gewerkt en we proberen zo natuurvriendelijk mogelijk te zijn, waardoor de tuinen ook bijdragen aan een rijkere flora en fauna in Delft. De Stichting heeft een bestuur, dat ook uit vrijwilligers bestaat.

Klik hier voor aanmelden.

Familietuinieren

Samen door de weeks  tuinieren met je kinderen. Je eigen eten verbouwen. Het is een leuke manier voor de gehele familie om samen een hobby te hebben.  Het maakt eigenlijk niet uit wat je plant.  Kinderen zullen altijd enthousiast zijn wanneer het eerste zaadje ontkiemt.

In 2018 wordt gestart met familietuinieren op de kindertuin "de Boterbloem".   Er kan voor €100,- een stukje grond van 20 gehuurd worden, waarop ouders of grootouders samen met hun (klein) kinderen kunnen tuinieren door de week.  Zaden en plantjes moeten zelf meegebracht worden. Het gereedschap op de tuin mag gebruikt worden. Tips en trucs kunnen gevraagd worden aan de contactpersoon op de tuin. Het uitgangspunt is dat er zelf getuinierd wordt, zonder begeleiding. Inschrijven kan tot 1 maart 2018. 

Dit jaar zijn er zes tuintjes gereed gemaakt voor familietuinieren. Er kan door de weeks op getuinierd worden, zie het tuinreglement voor de openingstijden. 

Meer info staat in het tuinreglement

Klik hier voor aanmelden.