Welkom bij de Delftse Kindertuinen!

Voorbereiding op het tuinseizoen 2018

30 januari 2018

In de winterperiode valt er, na het verwijderen van het  (on)nodige onkruid, weinig meer aan de tuin te doen.

De voorbereiding voor het nieuwe tuinseizoen gaat in de winter eigenlijk al van start. Het gereedschap is  gecheckt en zo nodig gerepareerd. De tuintjes zijn gefreesd, zaaiklaar gemaakt en ook al ingedeeld in veldjes van ongeveer 10

De eerste plantjes zijn al door de kweker gezaaid in de kas en mogelijk al uit gestekt zodat deze, als zij groot genoeg zijn voor buiten, in de tuintjes kunnen worden gepoot.
" De Boterbloem" is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen!  en we hopen op veel enthousiaste kinderen! Dan gaat de vlag uit!.
 
Hopelijk hebben wij jouw interesse in het tuinieren gewekt en hopen je te verwelkomen!  Een heel goed tuinjaar toegewenst!

Wij hebben er weer zin in.
“het Boterbloemteam”