Vacatures Hoofdtuinleider, Bestuur en tuinmedewerkers

De winter zit nog in de lucht maar we zijn al druk met voorbereidingen voor het tuinseizoen 2017. Er komt veel op ons af en het is dus belangrijk om alle posten goed te bezetten.
We kunnen op alle tuinen en in het bestuur nog wel nieuwe vrijwilligers gebruiken.
Het is mooi en gezellig werk: buiten, met natuur, met kinderen en met collega’s.
Dus wie zich aangetrokken voelt als vrijwilliger tot onze doelstelling of het werk op een tuin, en minstens ongeveer een dagdeel te besteden heeft: je bent van harte welkom om kennis te maken.

Zit hier iets voor jou bij, of misschien voor iemand anders die jij kent?

We zijn in het bijzonder op zoek naar:

Op elk van de tuinen is er verloop en zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom. We zoeken vooral mensen, die bereid zijn om kinderen te begeleiden (tuinleiders), met name op de Sleutelbloem (Delftse Hout), de Zonnebloem (Tanthof Oost), en de Boterbloem (Tanthof-midden). Maar is er op de tuinen ook behoefte aan mensen, die alleen willen helpen met algemeen tuinonderhoudswerk, en losse klussen en projecten. Je hoeft niet al vooraf groene vingers te hebben, je krijgt de tijd om die te ontwikkelen in het werk.

De hoofdtuinleiders van kindertuinen de Sleutelbloem en de Zonnebloem willen een stapje terug doen. We komen graag in contact met mensen die interesse hebben in deze boeiende en belangrijke posten. Het gaat om het coördineren van de werkzaamheden op de tuin en het leiding geven aan de medewerkers. Er is veel vrijheid om de functie zelf in te vullen in afstemming met de anderen in het team. Hij/zij moet wel ervaring hebben met tuinieren, met kinderen kunnen omgaan en bereid zijn er de nodige tijd in te steken. Hoeveel is afhankelijk van de taakverdeling in het team. Ook in deze functie kun je groeien.

Het bestuur van de Stichting Kindertuinen Delft heeft de algemene leiding over de 4 Delftse kindertuinen en doet ook allerlei ondersteunend werk. We zoeken versterking met mensen, die de taak van de kindertuinen zien zitten en het werk op de tuinen willen ondersteunen in de bestuurlijke taken. De taken en rollen in het bestuur worden in overleg ingevuld naar wens en aanleg: voorzitter, contacten met de tuinen en medewerkers, nieuwe initiatieven en programma’s, publiciteit, werving van kinderen, medewerkers en sponsors, penningmeester, secretariaatstaken, etc. Het meeste werk kan in de avonduren gebeuren.

Voor informatie neem contact op via info@kindertuinendelft.nl of 015 212 22 33.

Word een vriend van de Delftse kindertuinen

Sinds 2015 is de subsidie van de gemeente Delft (ca. 50 % van ons budget) weggevallen. Behalve door te bezuinigen moeten we dat opvangen door andere steunpilaren te vinden. Mensen en organisaties die ons willen helpen om dit nuttige en leuke werk voor de ontwikkeling en het natuurbesef van de kinderen te doen! Zulke vrienden hebben we hard nodig.

Wil je ons werk steunen; met geld, goede raad en/of soms een helpende hand? Iedereen die ons werk een warm hart toedraagt, kan een "Vriend van de Delftse Kindertuinen" worden! Print het formulier hieronder uit, vul het in en stuur het naar het vermelde adres.

Kindertuinen Delft ook op Facebook

Miljoenen mensen hebben er natuurlijk al één, wij zijn er gewoon wat laat mee. Sinds deze week hebben de Kindertuinen Delft ook een eigen Facebook-pagina.
Daar komen regelmatig berichtjes en ‘weetjes’ op, natuurlijk ook met foto’s. Om makkelijker onder de aandacht te komen, vragen wij om ons te liken en anderen erop te attenderen!

Voor de officiële berichten, en het nieuws en foto’s van de afzonderlijke tuinen surf je gewoon naar deze website.

Voor de goede kijkers: je kunt zien dat op de FB-pagina iets anders is, omdat we daarop een ander (proef-)logo gebruiken.

Tot likes!